Cọc Tre 4 m

Cọc tre 4 m, Cọc tre 4 mét, Giá cọc tre 4m

Nguồn gốc, Tiêu chuẩn cọc.

  • Cọc suất xứ tại vùng miền thanh hoá
  • Dược khai thác tại các địa điểm như : lang tránh, bá thước , cẩm thuỷ, quan sơn, quan hoá……
  • Cọc dài từ 3,9m đến 4,1 m
  • Cọc tre không bị công vênh, không bị vỡ đầu
  • Cọc tre bao gồm thân gốc và một phần ngọn đủ tiêu chuẩn đường kính trên 5cm
  • Loại tre : tre Luồng và tre ga
  • Độ dầy thịt tre trung bình là 6mm
  • Sử dụng trong việc đóng móng nhà và các móng các công trình trên các nền đất tiền sử là đất ruộng hoặc đất mới hoặc đất mượn.

Vui Lòng Gọi : 0347 281 888  –  096 123 8282  

Để Được Hỗ Trợ ( ĐẶT HÀNG )

Ở ĐÂU BÁN RẺ TÔI BÁN RẺ HƠN

03420.9.6666