Cọc Tre 1,5 m

Cọc tre 1,5 m, Cọc tre 1,5 mét, Giá cọc tre 1,5m

Nguồn gốc, Tiêu chuẩn cọc.

  • Cọc suất xứ tại thanh hoá
  • Dược khai thác tại các địa điểm như : bá thước ,lang tránh, cẩm thuỷ, quan sơn, quan hoá…
  • Cọc dài từ 1,4m đến 1,6 m
  • Cọc tre không bị , không bị vỡ đầu, cong vênh
  • Cọc tre thân gốc và một phần ngọn đủ tiêu chuẩn đường kính trên 5cm
  • Loại tre : tre Luồng, tre gai
  • Độ dầy tre trung bình là 6mm
  • Sử dụng trong việc đóng móng nhà và các móng các công trình trên các nền đất tiền sử là đất ruộng hoặc đất mới hoặc đất mượn.

Vui Lòng Gọi : 0347 281 888  –  096 123 8282  

Để Được Hỗ Trợ ( ĐẶT HÀNG )

Ở ĐÂU BÁN RẺ TÔI BÁN RẺ HƠN

03420.9.6666