Cọc Tre 2 m

Cọc Tre 2 mét ( Cọc tre 2 m ) 

Nguồn gốc, Tiêu chuẩn cọc.

  • Cọc suất xứ tại thanh hoá
  • Dược khai thác tại các địa điểm như : bá thước ,lang tránh, cẩm thuỷ, quan sơn, quan hoá…
  • Cọc dài từ 1,9m đến 2,1 m
  • Cọc tre không bị , không bị vỡ đầu, cong vênh
  • Cọc tre thân gốc và một phần ngọn đủ tiêu chuẩn đường kính trên 5cm
  • Loại tre : tre Luồng, tre gai
  • Độ dầy tre trung bình là 6mm
  • Sử dụng trong việc đóng móng nhà và các móng các công trình trên các nền đất tiền sử là đất ruộng hoặc đất mới hoặc đất mượn.

Báo giá cọc tre 2020 trên cả nước

Vui Lòng Gọi : 0347 281 888  –  096 123 8282  

Để Được Hỗ Trợ ( ĐẶT HÀNG )

Ở ĐÂU BÁN RẺ TÔI BÁN RẺ HƠN

03420.9.6666